Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Randers i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Fødevaregiganten Danish Crown, der er ved at bygge sit nye hovedkvarter på Tulipvej, har netop lanceret   strategien Feeding the Future. - Et enormt fokus på bæredygtighed er Danish Crowns mulighed for i de næste fem år at blive endnu mere relevant for kunder og forbrugere end nogensinde før, slår Group CEO Jais Valeur fast. Arkivfoto: Mathias Svold/Scanpix

Hvem vil du give et ekstra klap på skulderen?

Hvem har i denne uge fortjent, at vi kipper med flaget?

Det har mange lokale selvstændige, for det er en vanskelig tid at være virksomhedsejer i.

I nyhedsbrevet fremhæver vi på skift nogle af de virksomheder, der agerer fremsynet.

En af dem er slagterigiganten Danish Crown, der med en ny strategi skruer op for parametre som forædling og bæredygtighed.

Men hvorfor overhovedet anerkende?

Ja, få ved, hvor krævende det er at drive en effektiv, bæredygtig og fremsynet virksomhed, og lige for tiden har kompleksiteten fået endnu et nøk opad.

I den danske industri er det nu knap halvdelen af virksomhederne (48 procent), der melder, at mangel på materialer og/eller udstyr begrænser produktionen. Det viser en dugfrisk opgørelse fra Danmarks Statistik.

Både detailhandel og industri står midt i og forventer stigende salgspriser. På samme vis stiger priserne på el og gas.

Der er rigtig mange gode grunde til at have sved på panden i maskinrummene!

En anden virksomhed, vi i dette nyhedsbrev sætter spot på er Det Sundhedsfaglige Børneteam, der er specialiseret i at behandle og pleje syge børn og unge, efter de er udskrevet fra sygehuset.

Til din inspiration og eftertanke stiller jeg 10 spørgsmål til Camilla Bach Sørensen. I 12 år har hun ejet og været direktør for den privatejede sygeplejevirksomhed.

Du er som altid meget velkommen til at dele nyhedsbrevet i dit netværk. Nye læsere kan tilmelde sig vores nyhedsbreve her.

Læs og lad dig inspirere!

Billede af Trine Wiese
Billede af skribentens underskrift Trine Wiese Erhvervsjournalist
- Jeg er først og fremmest sygeplejerske – dernæst direktør, siger Camilla Bach Sørensen. På 12. år ejer og driver hun Det Sundhedsfaglige Børneteam, der er specialiseret i behandling af og støtte til syge børn og unge, der passes af forældrene i hjemmet.  Foto: Annelene Petersen

Flere og flere får hjælp fra sygeplejerskens børneteam

Fra 10 til 100 medarbejdere på 12 år. Den præstation kan Det Sundhedsfaglige Børneteam i Randers bryste sig af.

Siden 2009 har den private sygplejefaglige virksomhed med sygeplejerske Camilla Bach Sørensen i spidsen tilbudt målrettet behandling, støtte og pleje i hjemmet af børn og unge med sygdomme, syndromer og diagnoser.

Flere og flere behandlingsopgaver foregår nu udenfor sygehusene, og der tegner sig et billede af, at der også fremover vil være et stigende behov for børneteamets specialiserede tilbud.

På tolv år har sygeplejerske Camilla Bach Sørensen gjort Det Sundhedsfaglige Børneteam i Randers til en stærk underleverandør på sundhedsområdet. Og der er håb om fortsat vokseværk i takt med, at flere behandlingsopgaver flyttes væk fra sygehusene.

IVÆRKSÆTTERI: Håndtrykket er de fleste steder i Danmark vendt tilbage efter Corona-pandemiens nedlukninger, men ikke hos Det Sundhedsfaglige Børneteam i Randers.

Her hilses fortsat med albuen, for forsigtighed ligger i rygraden, når specialet er behandling, støtte og pleje i hjemmet af børn og unge med sygdomme, syndromer og diagnoser.

- Vi vil ikke tage chancer. De børn og unge, vi hjælper, er sårbare. Ved den mindste forkølelse må vores medarbejdere blive hjemme. Sådan er det forsat. Vi skal passe rigtig meget på ikke at bringe smitte videre. Vi har haft en svær tid under Corona med medarbejdere, der har været hjemsendte, fortæller Camilla Bach Sørensen, der etablerede den landsdækkende, privatejede sygeplejevirksomhed tilbage i 2009.

Kort om det Sundhedsfaglige Børneteam

  • Er en landsdækkende, privatejet sygeplejevirksomhed med hovedsæde i Randers Sundhedscenter.
  • Blev etableret i august 2009 af sygeplejerske Camilla Bach Sørensen, der fortsat er ejer og direktør.
  • Startede op med ti sygeplejersker. Nu er der omkring 100 ansatte, hvoraf godt halvdelen er fastansatte. De øvrige er timelønnede.
  • Medarbejderne tæller både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, pædagogiske assistenter og familievejledere.
  • Specialet er målrettet støtte, behandling og pleje i hjemmet af for tidligt fødte børn, børn med sygdom og syndromer – og unge med psykisk sygdom eller/og diagnoser.
  • Kommunen eller regionen er den visiterende og betalende myndighed.

Medarbejderstaben tæller nu  i omegnen af 100 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, pædagogiske assistenter og familievejledere.

Hvad er direktørens drivkraft? Hvordan har sygeplejevirksomheden udviklet sig de seneste 12 år? Hvad er ledelsesopgaverne? Sådan lyder nogle af de i alt 10 spørgsmål, som Camilla Bach Sørensen her svarer på.

1. I hvilke situationer kan I tilbyde jeres hjælp? Nævn tre

-Et barn afventer en tarmtransplantation, er udskrevet fra sygehuset og har behov for ernæring  via blodbanen.
-Et for tidligt født barn har brug den rette støtte og behandling i hjemmet, indtil det vokser sig større og stærkere.
-En ung pige med anoreksi har behov for støtte, når hun spiser...
I alle tre tilfælde vil vi kunne tilbyde sygeplejefaglig eller specialpædagogisk støtte og behandling, indtil barnet og familien selv kan løfte opgaven.


2. Bliver der mere behov for, hvad I tilbyder?

- Jo flere opgaver, vi har løst, jo større viden og forståelse er der for, hvad vi kan bidrage med.

Jeg bliver i stigende grad kontaktet af ledere fra hjemmeplejen i forskellige kommuner, når de får en opgave, de ikke føler sig klædt fagligt på til at håndtere.

Det kan for eksempel være et barn, der afventer en transplantation, hvor medicinen skal sættes op, så der ikke opstår infektioner. I sådan et tilfælde vil der typisk være brug for vores bistand.

Den generelle tendens hjælper os også på vej. Den handler om, at flere og flere behandlingsopgaver foregår udenfor sygehusene.

Førhen var danskerne færdigbehandlede, når de blev udskrevet, mens de nu i højere grad er ”færdigudredte”.

Sådan er det også på børn- og ungeområdet, og lige her kan vi supplere den hjemmepleje og sygepleje, der ligger i kommunalt regi.

3. Hvordan og hvorfor startede du virksomheden for 12 år siden?

- Jeg ønskede i første omgang at give et tilbud til de for tidligt fødte børn, der var indlagt på sygehusene og ventede på at blive så stabile, at de kunne komme hjem.

Jeg var sygeplejerske på neonatal-afdelingen på Skejby Sygehus og så, at børnene med fordel kunne være hjemme og få sygeplejefaglig støtte, indtil det voksede sig ud af behovet for behandling.

Jeg ville sørge for, at familien og det enkelte barn kunne få tilknyttet en stabil gruppe af medarbejdere og en kontinuitet i behandlingen.

Derfor startede jeg op og ansatte i første omgang ti sygeplejersker

4. Havde du dengang erfaring med at drive en virksomhed?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg havde udelukkende fokus på, at her var et behov, hvor jeg kunne bidrage med noget positivt og hjælpe.

Det ledelses- og det forretningsmæssige måtte jeg lære undervejs.

Læringskurven var stejl!

Jeg havde for eksempel ikke gjort mig så mange overvejelser om den megen administration og tunge dokumentation, der ligger i at drive en sygeplejefaglig virksomhed.

Alt fra kvalitetsstandarder og procedurer til arbejdsgange skal naturligvis beskrives.

5. Hvordan udviklede jeres tilbud sig de første år?

- Forholdsvis hurtigt begyndte vi også at pleje børn med en bredere vifte af sygdomme og diagnoser.

Det kan for eksempel være et barn med muskelsvind eller kræft.

I alle tilfælde er det uhyre vigtigt for familierne, at det er de samme fagspecialister og mennesker, der varetager behandlingen.

Et fast behandlerteam i hjemmet skaber ro og tryghed.

6. Nu er I også begyndt at tilbyde støtte til unge?

- Ja, halvdelen af vores opgaver handler nu om støtte til børn og unge med psykisk sygdom og/eller diagnoser.

Det kan for eksempel være et ungt menneske, der har været indlagt i lang tid i børn-og unge psykiatrien og efter udskrivelsen har brug for hjælp i hjemmet.

I kølvandet på de to Corona-nedlukninger er der kommet endnu flere forespørgsler på hjælp til unge mennesker, der har været negativt påvirket af isolationen.

Vi har nu en daglig leder med baggrund indenfor psykiatrien, der tager sig af netop dette felt, og vi rummer en bredere vifte af fagligheder.

I begyndelsen var vi kun sygeplejersker. Nu er vi også pædagoger, pædagogiske assistenter, familievejledere og omsorgsassistenter.

7. Der må være uhyre meget koordinering?

- Vores to teamchefer, vores daglige leder og jeg står da med et kæmpe koordineringsarbejde.

Nogle gange er det med timers og dags varsel, at vi skal hjælpe.

Men det er nu engang kernen i vores tilbud, at vi hurtigt kan omstille os til en opgave.

Vi har procedurer på alt, hvad der er muligt: Arbejdsgange, medicinhåndtering mm.

Men alle forløb er skræddersyede, og i de mest komplekse sager kan vi ikke nøjes med en telefonsamtale og må besøge hjemmet for nøjagtigt at aflæse, hvad der er behovet lige netop her.

Mens den kommunale sundhedspleje og hjemmepleje ofte har meget kort tid at gøre godt med, kan vi tage den mere med ro.

Vi kan være hos familien i to til 24 timer, hvis det er behovet.

8. Hvorfor er jeres ydelse ikke et offentligt tilbud?

-Det er et spørgsmål, vi ofte møder, og jeg kan jo blot forklare, at vi supplerer det offentlige i den behandling, de har sat i gang og aflaster afdelingerne med vores indsats.

De somatiske børn (fysisk syge børn) har for eksempel tit brug for enestuer og meget overvågning hvilket er uhyre omkostningstungt.

Og vi kan så aflaste ved at gøre det muligt at tage børnene hjem.


9. I må bruge meget tid på dialog?

-Vi skal ofte rumme forældrenes frustration og bitterhed, og vi skal samtidig være loyal overfor den bestillende og bevilgende myndighed.

Vi oplever i stigende grad at blive et bindeled mellem de instanser, der fra hver deres hjørne arbejder med at forbedre barnets eller den unges situation og helbred.

Dialogen fylder meget, når vi alle skal arbejde i samme retning.

Vi møder forældre i sårbare situationer, der nogle gange håber, at vi kan kaste tryllestøv, og så er barnet raskt. Men sådan er det ikke.

Vi kan bakke op, men det tungeste arbejde vil altid ligge på forældrenes skuldre.

10. Nævn tre ledelsesopgaver, der fylder lige nu?

- Det meste af min tid går med sygeplejefaglig sparring, administration - og så bruger jeg efterhånden meget tid på at videndele.

Efter tolv år på det her felt har vi udviklet en meget praksisnær ekspertise, når det gælder børn og unge med en række syndromer, sygdomme og diagnoser.

Og det er spændende, at vi nu er kommer dertil, at vores viden bliver inddraget.

For nylig var det for eksempel Rigshospitalet, der bad om min bistand, da en ny medicin til et barn med muskelsvind skulle afprøves.

Vi har opøvet en ekspertise med netop denne konkrete diagnose og fik til opgave at registrere, hvordan barnet reagerede på medicinen.

Var det reaktioner, der er sædvanlige for muskelsvind, eller var det bivirkninger?

I det konkrete tilfælde lettede medicinens barnets situation, og det var en stor glæde at opleve et barn, der pludselig havde overskud til at smile og grine.

Et initiativ med bæredygtig idræt i Randers har set dagens lys. Sporten skal ikke længere bare nydes, nu skal der også ryddes op, genanvendes, og der skal tages hensyn til klimaet. Partnerne bag er Water & Welness, Randers FC, Arena Randers og Randers Kommune. Foto: Scanpix/Bo Amstrup

Rundt om Randers' erhvervsliv

Water & Welness, Arena Randers, Randers FC og Randers Kommune har netop underskrevet en partnerskabsaftale om bæredygtig idræt.
- Når vi kan affaldssortere i hjemmet, kan vi og vores cirka 150.000 årlige gæster vel også gøre det på Cepheus Park Randers, siger Henrik Jørgensen, adm. direktør i Randers FC.

Tirsdag var der erhvervspolitisk debat i Thor Lounge hos Randers FC. Den var arrangeret af Dansk Industri og Erhverv Randers. Små 35 tilhørere var mødt op til paneldebatten med en række af kommunalvalgets spidskandidater. Vi kipper med flaget for nogle af de lokale erhvervsprofiler, der valgte at møde frem.

Og så har Danish Crown netop lanceret strategien Feeding the future, der er gennemsyret af ganske fornuftige tanker om bæredygtighed og forædling.
- Vi skal ikke producere flere grise, men i stedet skabe mere værdi ud af de råvarer, som vores ejere leverer, forklarer Group CEO Jais Valeur på koncernens website.

Tag med på en rundtur i Randers' virksomheder. Her fortæller vi om initiativer, regnskaber og navne.

OVERBLIK: Affald skal sorteres i Cepheus Park Randers, forbruget skal nedad, og  klimaaftrykket skal mindskes. Det vil ske i kølvandet på et nyt initiativ med titlen BIIR - Bæredygtig Idræt i Randers.

Partnerskabet bag initiativet er Randers FC, Arena Randers, Water & Welness Randers og Randers Kommune.

- Når vi kan affaldssortere i hjemmet, kan vi og vores cirka 150.000 årlige gæster vel også gøre det på Cepheus Park Randers! Vi kigger blandt andet også på miljøvenlig emballage og rengøringsmidler, og vi vil rigtig gerne dele vores gode erfaringer med klubber og foreninger, så vi kan sætte en bevægelse i gang,  siger Henrik Jørgensen,  adm. direktør i Randers FC.

Gitte Nørgaard, direktør i Arena Randers, mener også, at fremtidens idrætsbegivenheder skal have fokus på, hvordan vi håndterer vores ressourceaftryk: - Lige fra lyset i loftet til måden, hvorpå vi smider skrald ud.

Michael Stensgaard, adm. direktør i Water & Wellness Randers, erkender, at processen med bæredygtighed nok vil kræve noget selvransagelse.

- Vi er klar til at forholde os kritisk til vores egen praksis, dele vores erfaringer og viden med andre og også opfordre vores gæster til at tænke i bæredygtighed, siger han.

Erhvervspolitisk debat med (få) lokale erhvervsprofiler

Tirsdag var der inviteret til erhvervspolitisk debat af Dansk Industri og Erhverv Randers.

Små 35 tilhørere var mødt op til paneldebatten med kommunalvalgets spidskandidater, der diskuterede alt fra infrastruktur og mangel på faglært arbejdskraft til udlicitering.

Få lokale erhvervsprofiler var mødt op. Dem, der gjorde det, skal dog have tak. Der er brug for kvalificerede indspark til erhvervspolitikken.

Blandt tilhørerne var blandt andre:
Brian Knudsen, topchef i Faarup Betonindustri A/S.
Carsten Tønnes, topchef i Sekura Cabins A/S.
John Morgen, CEO i Randers Havn.
Søren Sørensen, formand for Tradium.
Finn Møller, erhvervskundechef hos Djurslands Bank (formand for Erhverv Randers)
Og Jens Brix, områdedirektør hos Sparekassen Kronjylland (næstformand for Erhverv Randers)


Feeding the Future - forædling og bæredygtighed

Danish Crown har netop lanceret sin nye strategi med titlen Feeding the Future.

Planen er at øge omsætningen med op mod 12 milliarder kroner. Det skal ske ved at opkøbe forædlingsselskaber og en øget produktion af færdigretter.

Fokus ligger desuden på at nedbringe klimaaftrykket på kød og bruge det som afsæt til at øge indtjeningen på koncernens produkter.

Koncernen vil blandt andet:
-Styrke salget ved at samle indsatsen på markederne og skabe mere værdi i de enkelte dele af slagtedyret.
-Investere i nye produkter og bæredygtighed for at være endnu mere relevant for kunder og forbrugere.
-Styrke hele kæden fra jord til bord og knytte landmændene endnu tættere til produktionen.

På koncernens website siger CEO Jais Valeur blandt meget andet:
- Den enorme fokus på bæredygtighed er Danish Crowns mulighed for i de næste fem år at blive endnu mere relevant for kunder og forbrugere end nogensinde før.
- Vi er ejet af de danske landmænd, og det ejerskab giver os muligheden for at drive udviklingen gennem hele kæden fra mark til mærkevare. Vi skal ikke producere flere grise, men i stedet skabe mere værdi ud af de råvarer, som vores ejere leverer.