Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Randers i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kan vi gøre erhvervslivet i Randers lige så svulmende som musklerne hos Den Jyske Hingst på Østervold af Helen Schou? Randers skal have en ny erhvervspolitik i 2022, så det er nu, de gode idéer skal i spil, og de politiske rammer lægges. Foto: Annelene Petersen

Hvordan bliver Randers endnu mere muskuløs? Bland dig i den nye erhvervspolitik

Hvordan kan vi gøre Randers endnu stærkere og endnu mere muskuløs? Det er et spørgsmål, der forhåbentlig vil blive livligt diskuteret i 2022.

Som Randers-borgmester Torben Hansen fortæller i årets første nyhedsbrev, vil Randers i år udarbejde en ny erhvervspolitik, der "vil tage afsæt i virksomhedernes behov og de muligheder, der er, ligesom den vil adressere de større samfundsmæssige og globale udfordringer".

Så hvad skal kommunens erhvervspolitik indeholde? Hvordan kan det blive endnu mere fordelagtigt at drive en virksomhed i Randers? Hvordan kan vi støtte hinanden i at få en endnu bedre business til glæde for vores lokalområde?

Til inspiration kan du læse, hvad Torben Hansen svarer, når Erhvervsliv Randers inviterer ham til at give sine bud på de muligheder og trusler, som det lokale erhvervsliv står overfor.

Som fuldtidspolitikeren, der sidder i toppen af den kommunale administration, får han afgørende indflydelse på den lokale erhvervspolitik.

Men for hverken ham eller andre er det nu nemt at kloge sig på, hvad verden og erhvervslivet vil have gavn af fremover.

Som borgmesteren anfører, er verden blevet ganske uforudsigelig og usikker:

- Vi ved for eksempel ikke, om der kommer flere smittebølger af corona med restriktioner til følge. Der er også en trussel i forhold til flaskehalse på arbejdsmarkedet og mangel på arbejdskraft i nogle brancher. Og så er der også en bagside ved digitalisering i form af øget risiko for hackerangreb, datamisbrug med mere.

Torben Hansen ser imidlertid klare muligheder i den grønne omstilling, som mange virksomheder i Randers allerede er i fuld gang med.

Og så vurderer han, at en række lokale produktionsvirksomheder vil kunne få del i den ”indflytning” af produktion, der sker, fordi den globale infrastruktur i stigende grad er præget af "kø på verdenshavene".

Du er som altid meget velkommen til at dele nyhedsbrevet i dit netværk. Nye læsere kan tilmelde sig nyhedsbrevet her.

God fornøjelse med læsningen.

Billede af Trine Wiese
Billede af skribentens underskrift Trine Wiese Erhvervsjournalist
Randers skal have en ny erhvervspolitik i 2022. Og som borgmesteren, der sidder i toppen af den kommunale administration, får Torben Hansen fra Socialdemokratriet afgørende indflydelse på den. Foto: Annelene Petersen

Borgmester Torben Hansen: Klimatiltag er en mulighed - uforudsigeligheden er en trussel

En ny erhvervspolitik vil se dagens lys i Randers i løbet af 2022. Den vil tage afsæt i lokale virksomheders behov og de muligheder, der er, ligesom den vil adressere de større samfundsmæssige og globale udfordringer.

Sådan fortæller Randers-borgmester Torben Hansen, der her i artiklen svarer på fem spørgsmål om de muligheder og trusler, han ser for det lokale erhvervsliv i det kommende år.

Borgmesteren fremhæver, at rigtig mange lokale virksomheder er i fuld gang med den grønne omstilling, og at dette er uhyre klogt, da FN's 17 Verdensmål og især bæredygtighed bliver stadig vigtigere for kunderne.

Torben Hansen peger imidlertid også på, at stor usikkerhed og uforudsigelighed er en trussel for erhvervslivet.

Rigtig mange både store og små virksomheder i Randers er i fuld gang med den grønne omstilling, og det gør de klogt i at fortsætte med, vurderer Randers-borgmester Torben Hansen. - Der er ingen tvivl om, at klimaregnskaber og klimatiltag bliver et vigtigt salgsparameter i det nye år, forudser borgmesteren.

ERHVERVSPOLITIK: Randers skal have en ny erhvervspolitik i 2022, og som inspiration til den videre debat om erhvervslivets rammevilkår, svarer Randers-borgmester Torben Hansen her på fem spørgsmål om de behov og de muligheder, han fremadrettet ser for lokale virksomheder.

- Der er ingen tvivl om, at klimaregnskaber og klimatiltag bliver et vigtigt salgsparameter i år, og her skal vores virksomheder være klar, lyder det blandt andet fra borgmesteren, der også ser muligheder i, at den globale infrastruktur er præget af kø på verdenshavene, og at der dermed er problemer med at få både færdigvarer, råmaterialer og halvfabrikata frem i flere led.

- Randers og omegn ligger centralt – både i Danmark og i Nordeuropa – og er stærk på produktion og fremstilling. Vi har de fornødne kompetencer til at sikre forsyningskæden. Det giver muligheder for at få del i en ”indflytning” af produktion, vurderer Torben Hansen.

1. Hvad ser du som de største muligheder for virksomheder i Randers i 2022?

- Det er at udvikle på hver deres strategi og indsatser med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål.

Jeg er ikke i tvivl om, at verdensmålene og især bæredygtighed både i klimamæssig og social forstand bliver stadig vigtigere for kunderne.

Samtidig er der også store muligheder i at videreudvikle på de gode tiltag, som virksomhederne har gjort i forbindelse med corona-krisen – det gælder for eksempel at styrke sin virksomheds omstillingsparathed, fokus på forsyningskæder og den digitale udvikling.

Klimadagsordenen kommer til at fylde stadigt mere.

I Randers har vi rigtig mange virksomheder, som kan byde ind på den dagsorden. Vi har en plastindustri, der arbejder i genanvendelse. Vi har affaldssorterings-virksomheder, der fremmer den grønne dagsorden, og vi har store og små virksomheder, der er i fuld gang med den grønne omstilling.

Der er ingen tvivl om, at klimaregnskaber og klimatiltag bliver et vigtigt salgsparameter i år, og her skal vores virksomheder være klar.

Lige nu er der fuld damp på produktionsvirksomhederne, og de har travlt som aldrig før.

Den udvikling fortsætter forhåbentlig i 2022, og virksomhederne i kommunen skal være klar til at rykke.

Samtidig er den globale infrastruktur præget af kø på verdenshavene, og der er problemer med at få både færdigvarer, råmaterialer og halvfabrikata frem i flere led. Det gælder både mellem producenter, underleverandører og kunder.

Her ser jeg muligheder i, at vi i Randers og omegn ligger centralt – både i Danmark og i Nordeuropa, og at vi er stærke på produktion og fremstilling.

Vi har de fornødne kompetencer til at sikre forsyningskæden. Det giver muligheder for at få del i en ”indflytning” af produktion.

2. Hvad ser du som de største trusler?

- Set herfra er de største trusler en øget usikkerhed og mindre forudsigelighed.

Vi ved for eksempel ikke, om der kommer flere smittebølger af corona med restriktioner til følge.

Der er også en trussel i forhold til flaskehalse på arbejdsmarkedet og mangel på arbejdskraft i nogle brancher. Her gør vi som kommune i partssamarbejdet med skoler, jobcenter, arbejdsgivere og arbejdstagere i Randers Kommune rigtig meget for at modvirke dette.

Og så er der også en bagside ved digitalisering i form af øget risiko for hackerangreb, datamisbrug og uigennemskuelighed og fremmedgørelse i forhold til, hvem man handler med, hvordan servicen er, og hvordan produkter er blevet til.

Og det er alt sammen emner, som virksomhederne er nødt til at forholde sig til.

3. Hvordan vil kommunen bakke op om erhvervslivet?

- Vi arbejder løbende med at følge de udviklingstendenser, der har betydning for vores lokale erhvervsliv og informere om de mange og forskelligartede indsatser, der er (eller bliver) iværksat for at imødekomme erhvervslivets behov – det kan for eksempel være i forhold til corona-situationen.

Vi arbejder også for, at alle, der har indflydelse på den ønskede udvikling i kommunen, trækker i samme retning overordnet set.

Derfor er det også væsentligt, at Randers Kommune understøtter og bygger videre på de spor, der allerede er lagt i forhold til at sikre optimale vilkår for erhvervslivet i form af:

• En kvalificeret arbejdsstyrke.

• Gode uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder.

• Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft.

• Udbud af erhvervsjord.

• Gode bosætningsmuligheder.

• Muligheder for opstart af nye virksomheder.

• En erhvervsservice står klar til at tage imod med en hjælpende hånd til store og små udfordringer.

• Der er ansat flere i byggesagsafdelingen, og der kan dermed sikres fremdrift i behandlingen af byggesager.

• Der vil blive lavet konkrete fyraftensmøder med fokus på klimatiltag, herunder møder om klimaregnskaber, klimakommunikation med videre.

• Der vil blive afholdt en festival for FN's 17 Verdensmål i slutningen af april 2022.

• Vi arbejder løbende for en fremtidssikret infrastruktur, der understøtter både privat og offentlig transport.

• Og så er vi altid klar til dialog med vores virksomheder om, hvordan vi i fællesskab kan gøre Randers til et godt sted at bo, leve og drive virksomhed.

I det nye år vil der blive udarbejdet en erhvervspolitik, som tager afsæt i virksomhedernes behov og de muligheder, der er, ligesom den vil adressere de større samfundsmæssige og globale udfordringer.

4 Ser du tendenser/muligheder, som lokale virksomhedsejere skal være særligt opmærksomme på?

- Virksomhederne skal være særligt opmærksomme på at udvikle på strategi og indsatser med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål og videreudvikle på de tiltag, som mange lokale virksomheder har gjort i forbindelse med corona-krisen – som at styrke forretningens parathed, forsyningskæder og digitale udvikling.

Med det udgangspunkt at flere hæderkronede Randers-virksomheder over de seneste år har været igennem et generations-/ejerskifte, vil jeg også godt opfordre til at planlægge et eventuelt generations-/ejerskifte i god tid - og gerne inddrage rådgivere med videre - så skiftet kommer alle parter til gavn, og virksomheden kan udvikle sig positivt.

Klimadagsordenen – forbrugerne forventer, at virksomhederne tager ansvar.

5. Hvorfor overhovedet placere sin virksomhed i Randers?

- Fordi vores kommune er et rigtigt godt sted at drive virksomhed fra.

Det gælder både i forhold til de traditionelle rammebetingelser, men det gælder ikke mindst også i forhold til vores lokale DNA.

Vi er dygtige til at samarbejde og finde løsninger i fællesskab, også når det gælder de store udfordringer, som ind imellem kommer blæsende hen over erhvervslivet.

Randers er Østjyllands næststørste by og ligger rigtig godt:

• Infrastruktur (vi har en velfungerende havn, jernbane, E45 og nem adgang til lufthavne).

• Velbeliggende og billig erhvervsjord.

• Stærke uddannelsesinstitutioner i kommunen.

• Mange og også kreative start-ups og stor virkelyst.

• Mange dygtige fremstillingsvirksomheder.

• Vi er en del af den funktionelle østjyske byregion, Business Region Aarhus.