Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Randers i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Finderiet gør genbrug til guld - og især unge elsker det

Finderiet har de seneste år brilleret ved at gribe og ride med på den del af tidsånden, der handler om bæredygtighed, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Genbrugsvarehuset tiltrækker et stigende antal kunder med lyst til loppefund fra nær og fjern, og alene i 2022 omsatte butikken for over fire millioner kroner.

Finderiet har en flerårig aftale med Randers Kommune om at omdanne, genanvende og sælge de ting, som randrusianerne kører på genbrugspladsen. Og på samme tid er Finderiet med til at skabe jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Stedet samarbejder blandt andet tæt med Strømmen, der er et tilbud til unge med særlige behov, og manden i spidsen for både Strømmen og Finderiet er Kim Blach Pedersen, der i december modtog en prestigefuld ærespris fra MTHP-fonden, som Bestseller-ægteparret Merete og Troels Holch Povlsen står bag.

Kim Blach Pedersens ledelse og indsats er omdrejningspunktet for dagens nyhedsbrev.

Læs og lær af hans tilgang til både at fremme bæredygtighed og skabe læringsrum og rummelige arbejdspladser.

Og så markerer vi også, at en anden af byens markante virksomheder, nemlig Dan Dryer A/S, netop har modtaget Randers Kommunes Erhvervspris 2023. Det gør vi ved at genudsende vores portræt fra 2021 af virksomhedens topchef Susanne Friis Eden, der satte spot på hendes både sympatiske og effektive ledelsesstil.

God fornøjelse med læsningen!

Billede af Trine Wiese
Billede af skribentens underskrift Trine Wiese Erhvervsjournalist
Kim Blach Pedersen er manden i spidsen for både genbrugsvarehuset Finderiet og uddannelsestilbuddet Strømmen, og han har netop modtaget en  ærespris fra Bestseller-familiens MTHP-fond. Pressefoto

Kim Blach Pedersen: Sådan gør vi genbrug til guld og skaber meningsfulde job til sårbare unge

INSPIRATION: Tag en gammel vakkelvorn stol, en grøn plante og et skrammet bord. Sæt de tre dele sammen og få dem til at spille sammen, emme af god stemning og ligne en million.

En sådan opgave er indretningsdesigner Mitten Ferrar en mester i at løse, og at netop hun med sin kreativitet og kvalitetssans er Finderiets daglige leder, er en af forklaringerne på, at det randrusianske genbrugsvarehus er blevet en succes.

I hvert fald hvis man spørger Kim Blach Pedersen, der både er manden i spidsen for uddannelsestilbuddet Strømmen (tidligere Randers Bo- og Erhvervstræning) og genbrugsbutikken Finderiet, og som for nylig modtog en ærespris fra den prestigefyldte MTHP-fond, som Bestseller-familien står bag.

Indretningsdesigner Mitten Ferrar er Finderiets daglige leder. Pressefoto

Siden opstarten i 2016 har det 1200 kvadratmeter store genbrugsvarehus tiltrukket kunder fra nær og fjern. Omsætningen i 2022 rundede fire millioner kroner, og Finderiet, der er en såkaldt socialøkonomisk virksomhed, klæder også unge med særlige behov på til at arbejde i detailhandlen.


Kort om Finderiet, Goggs og Strømmen

 • Strømmen (tidligere Randers Bo- og Erhvervstræning) er et tilbud i Randers til unge med særlige behov, hvor de både kan bo og uddanne sig på en Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU).
 • Strømmen har ved årsskiftet 2022/23 hele 34 STU-elever og råder over 46 ét- og to-værelses lejligheder fordelt på to bo-kollegier i midtbyen.
 • Finderiet er et genbrugsvarehus på 1200 kvadratmeter, der ejes af den erhvervsdrivende socialøkonomiske fond Goggs Fonden Randers, der blev etableret i 2016 og har som ambition at fremme den cirkulære økonomi og at skabe læringsmiljøer og arbejdspladser til især unge med nedsat arbejdsevne.
 • En socialøkonomisk virksomhed er kort fortalt en privat virksomhed, der driver forretning på markedsvilkår med det formål at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål, og Goggs er stiftet af Strømmen, foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem og transportvirksomheden Thortrans.
 • Kim Blach Pedersen har været Strømmens forstander siden starten i 1999, han er direktør i Goggs og har netop modtaget en ærespris fra MTHP-fonden, som Bestseller-familien står bag. Med æresprisen følger 50.000 kroner til aktiviteter med og for Strømmens unge.

De fleste unge kommer fra uddannelsestilbuddet Strømmen, hvor Kim Blach Pedersen har været forstander i hele 24 år, og som også er en af tre partnere bag Goggs Fonden Randers, der har stiftet Finderiet.

Hvordan spiller Finderiet og Strømmen sammen? Kan Finderiet blive for kommercielt? Hvad håber Kim Blach Pedersen for fremtiden? Se, hvad han svarer på disse tre og syv andre "hurtige" spørgsmål.

1. Hvordan fik du ideen til Finderiet?

- Tilbage i 2014 var jeg på studietur i Edinburgh og besøgte et cykelværksted, hvor nogle gode mennesker havde sat sig for at samle cykler ind og reparere dem. De kunne akkumulere en stor mængde cykler og skabe beskæftigelse for en masse borgere, der ellers ikke havde arbejde.

- Jeg så det værdifulde i at lave noget socialøkonomisk, da jeg i stigende grad var bekymret for den borgergruppe, jeg arbejder med på Strømmen. Der var kommet en ny fleksjob- og pensionsreform, men kunne arbejdsmarkedet skabe nok jobs til de her sårbare mennesker?

- Da jeg kom hjem igen, fortalte jeg vidt og bredt om mine tanker til alle, der gad høre på det.

2. Hvordan gik du fra tanke til handling

- Det var daværende arbejdsmarkedschef Ole Andersen, der satte mig i kontakt med Randers Kommunes Affaldskontor, der havde spurgt ham, om han kendte nogen, der kunne løfte opgaven med at håndtere genbrug på daglig basis.

- Så blev der sat møder op, og vi fik en flerårig aftale med at tage os af genbruget på genbrugspladsen.

- Hidtil havde foreningen Y's Randers taget sig af det. En gang om måneden solgte de genbruget og omsatte for omkring 50.000 kroner per åbningsdag. Men udfordringen med genbrug var stigende, og lige meget hvor meget de solgte, så steg mængden af genbrug markant.

- Vi var dem, der kunne løfte indsatsen på daglig basis.

3. Hvordan skruede I organisationen sammen?

- Vi var ikke lykkedes uden den konstruktive tilgang, Randers Kommunes affaldskontor har og havde til samarbejdet. Den cirkulære indsats på genbrugsområdet har brug for partnerskaber.

- Affaldskontoret hjalp os i kontakt med et lignende setup i Hjørring. Vi havde jo ikke forstand på genbrugshåndtering, der jo kræver et stort og systematisk setup, selvom der ikke er tale om raketvidenskab.

- Vi har fingrene i hele 1000 tons genbrug om året, som vi sorterer i det, der kan sælges - og det, der ikke kan sælges, sorterer vi i op til 11 fraktioner på genbrugspladsen.

- Vi besluttede hurtigt, at Finderiet skulle være en socialøkonomisk virksomhed med CVR-nummer, og vi ville have stærke partnere bag os. Derfor blev Finderiet stiftet af det nyetablerede Goggs fonden Randers, der fortsat består af det umage trekløver; Strømmen, foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem og transportvirksomheden Thortrans.

4. Har Finderiet altid haft sin nuværende form?

- Vi var alt for mange mennesker ansat i begyndelsen.

- Vi troede, vi skulle mere, end vi skulle, og det gav lidt økonomiske udfordringer, selvom vi havde en rigtig fin omsætning og mange kunder fra dag ét.

- Vi omsatte for over 20.000 kroner den første åbningsdag. Det var ganske imponerende, og vi troede, at vi kunne gå på vandet. Men så kom corona-nedlukningerne, og det var en væsentlig årsag til, at vi måtte skære konceptet til.

5. Hvordan spiller Finderiet og Strømmen sammen?

- Vi har dags dato 35 STU-elever hos Strømmen, og det er en fordobling af elevtallet over en kort årrække. Antallet er vokset i takt med væksten hos Finderiet, der er et fantastisk læringsrum for de unge.

- Det her er nemlig ikke noget, vi leger. Finderiet er ikke et beskyttet værksted, og det betyder rigtig meget, at vi tilbyder et læringsrum i virkeligheden. Værdierne skal være bæredygtige, og kvaliteten er og skal også være høj.

- Vores filosofi er nu engang, at læring sker bedst, når der sker noget andet og meningsfuldt. Læring foregår ikke kun i et klasselokale, men i lige så høj grad i en butik som Finderiet, i et værksted eller i en lastbil, der kører fra a til b.

6. Hvorfor ikke en butik – i stedet for to?

- Strømmen er en selvejende institution, der er fritaget for skat og moms. Den har som sådan ikke kommercielle aktiviteter og har som formål at udvikle unge med særlige behov, så de får en plads på arbejdsmarkedet.

- Mens Finderiet er en socialøkonomisk virksomhed med CVR-nummer og et kommercielt sigte. De er tæt forbundne, men det giver som nævnt rigtig god mening, at Finderiet har et forretningsmæssigt setup, så de unge er i en virkelig arbejdsmæssig kontekst.

- De unge kan desuden ranke ryggen, fordi de er en del af noget meningsfuldt. Som nævnt går vi ud af 2022 med en omsætning på over fire millioner kroner og et pænt overskud. Men der har været svære perioder. Især har corona-nedlukningerne gjort ondt, og hvis ikke vi havde haft gode støtter og hjælpere, havde vi ikke klaret det økonomisk.

7. Kan Finderiet blive for kommercielt?

- Det tror jeg ikke. Vi kan skabe en sund forretning, fordi især de unge har opdaget os. Vi stempler ind i bæredygtighedstrenden og opgøret med ”smid væk”- samfundet. Og det er helt bevidst, at vi passer på ikke at lade os styre for meget af skånehensyn.

- Det har folk slet ikke brug for. Man skal ikke lave et beskyttet værksted. Finderiet er og skal være et rigtigt arbejdsmarked, hvor der er plads til et lille fleksjob på få ugentlige timer og mennesker på helt almindelige vilkår. Vi skal evne at have flere forskellige jobtyper.

- Vi skal være et tilbud til unge, der ikke har gavn af den traditionelle skole og de gængse læringsmetoder. Især unge med kognitive vanskeligheder og diagnoser har glæde af praksisnær læring, hvor de gør noget og har noget i hænderne.

- De butikker, der ansætter unge fra Finderiet, kan fortælle os, at de har fået en stor erfaring fra butiksfaget. Finderiet-unge ved for eksempel, hvordan man ekspederer, sætter på hylderne og styrer et lager.

8. Hvordan er det at være i spidsen for et setup som Finderiet?

- Ja, det har jeg ikke prøvet på samme måde før. Jeg er fortrolig med at arbejde med ledelse og bestyrelser, men ikke noget rendyrket kommercielt.

- Og det er dejligt, når det går godt. Jeg kan godt lide den kontante afregning. Der skal sælges noget for at lykkes, og ledelsesmæssigt skal man reagere hurtigt. Det er noget, jeg holder af.

9. Hvorfor er det vigtigt, at I bidrager til netop den cirkulære økonomi?

- Både jeg og de fleste ansatte betragter det som en særdeles vigtig opgave, at vi håndterer det, vi gør. Og det er vigtigt, at det sker på så professionel vis.

- I den forbindelse er det klart, at vores daglige leder Mittens kompetencer og kreative evne til at se muligheder i gammelt skrald er en kæmpe styrke.

- Hendes profil er blandt andet en forklaring på, at Finderiet også kan sælge indretningsløsninger til virksomheder og uddannelsessteder i det meste af Jylland.

10. Hvad er dine ønsker for fremtiden?

- Der er nok plads til endnu en Finderiet-butik i Randers, og så vil vi rigtig gerne hjælpe andre kommuner og private virksomheder med at få liv i deres bæredygtige dagsordener.

- Jeg ønsker set under ét, at vi kan blive endnu dygtigere til at tage overskudsprodukter fra borgere og virksomheder, genanvende dem og bruge denne økonomi til at skabe beskæftigelse for endnu flere.

- Og så er vi også i gang med at starte noget nyt op i Nordbyen, hvor vi er ved at købe en gård. Vi ønsker at lave en produktion af blandt andet svampe og grøntsager – sådan noget ”fra jord til bord” -agtigt i et bæredygtigt setup. Vi vil gøre os i naturpleje. Vi vil for eksempel dyrke østershatte i kaffegrums fra Kaffeagenterne. Og vi vil give nyt liv til genbrugsplanter.

- Ideerne er utallige og udvikler sig hele tiden – men alt sammen hører under den cirkulære dagsorden.

Carol Sannes fik kickstartet sin iværksættervirksomhed Floofers ApS, da hun vandt Hestens Hule i maj 2021. Og nu inviteres byens iværksættere til at deltage i endnu en omgang Hestens Hule. Foto: Annelene Petersen

Ny omgang af Hestens Hule venter, Randers Bygger fortsat og invitation til Kloge Hænder Messen

I dette overblik kan du læse om tre begivenheder, der er relevante for det randrusianske erhvervsliv.

Ny omgang Hestens Hule

Grafik: Business Randers

Så inviterer Business Randers byens iværksættere til en ny omgang Hestens Hule i samarbejde med Vestjysk Bank og Radio ABC.

Inspirationen til Hestens Hule er tv-konceptet Løvens Hule, og også i hestens verden vil du som iværksætter få mulighed for at pitche din idé for en række skarpe investorer.

Der vil blive spurgt ind til alt fra forretningsmodel til budget, og vinder du konkurrencen får du en præmie på 25.000 kroner, fire måneder i et iværksættermiljø og en række tilbud om virksomhedsrådgivning.

Vil du i betragtning som deltager i Hestens Hule, så send en præsentationsvideo på to minutter til Business Randers på mailen jl@businessranders.dk. Indsendelsesfristen er fredag 25. marts 2023.

Arrangementet, der finder sted 5. maj 2023, er åbent, så alle kan se og lytte med.

Randers Bygger fortsat

Byggeudstilling Randers Bygger i Dronningborg. Foto: Malmir Bega

Det er fortsat muligt at besøge udstillingen Randers Bygger med udstillingshuse fra fem byggefirmaer, der alle viser bud på fremtidens bolig.

Byggeudstillingen er placeret i Dronningborg, den åbnede søndag 2. oktober 2022 og slutter 12. marts 2023. Og der er åbent hus alle søndage 14-16.

Adressen er Ingefærbakken 4, 6, 8, 10 & 12 - 8930 Randers NØ.

Invitation til Kloge Hænder Messen

Årets Kloge Hænder Messe finder sted hos Thortrans. Foto: Annelene Petersen

50 virksomheder, der står klar med en læreplads i Randers og omegn, deltager i årets Kloge Hænder Messen, der finder sted 17. marts 2023 hos Thortrans, Zinkvej 4, 8940 Randers SV.

Virksomhederne inviterer alle interesserede til at møde op med CV og ansøgning for at blive klogere på rækken af faguddannelser.

Messen er for dig, de interesserer dig for byggeri, anlæg og andre håndværk, ønsker at uddanne dig og arbejde inden for industri, produktion, lager, transport eller auto -  eller drømmer om at blive selvstændig.

"Jeg alene vide" er ikke Susanne Friis Edens ledelsesstil hos Dan Dryer A/S. Foto: Richard Sylvestersen/Scanpix

Susanne Friis Eden: Jeg ville være topchef på min måde - og det blev og er jeg

Med en ambitiøs designstrategi og en involverende ledelsesstil har Susanne Friis Eden løftet eksportvirksomheden Dan Dryer A/S, der i januar 2023 er blevet hædret med Randers Kommunes Erhvervspris.

I anledning af prisen kan du læse eller genlæse det interview med den randrusianske topchef, som Erhvervsliv Randers bragte tilbage i 2021. Faktisk var det en af  mediets første historier.
- Det er Susannes fortjeneste, at Dan Dryer har bevæget sig fra at være en klassisk håndværksvirksomhed til at være en designdrevet virksomhed, der bidrager til at skabe både æstetiske og funktionelle indretningsløsninger, der løfter de bygninger, de indgår i, lød det dengang fra virksomhedens bestyrelsesformand, Michael N. Wilkens.

Da Susanne Friis Eden satte sig for bordenden hos Dan Dryer A/S i 2013 betød det et markant skifte i ledelsesstilen og blandt andet lanceringen af en succesfuld designstrategi, der har givet en kæmpe salgsfordel på de europæiske markeder.

STRATEGI: Da Susanne Friis Eden i 2013 overtog rorpinden til eksportvirksomheden Dan Dryer A/S i Randers, blev mange overraskede over udnævnelsen.

Nok var hun anerkendt som en dygtig økonomichef med et stort og dybt produktkendskab, men hun var jo slet ikke en buldrende patriark som Niels Saaby Jørgensen, der havde drevet håndtørrer-virksomheden frem til en succesfuld leverandør af toiletudstyr siden den spæde start i 1980.

- Jeg havde været ansat i virksomheden i 26 år, da jeg blev spurgt, om jeg ville efterfølge Niels Saabye, der var blevet ramt af sygdom. Mit svar lød, at det skulle jeg lige tænke over, men så vendte jeg tilbage og sagde, at det ville jeg gerne, men kun hvis jeg fik frie tøjler.

Susanne Friis Eden uddyber:

- Niels Saaby var en ledertype med meget faste meninger. Han var meget markant, og sådan var og er jeg ikke. Det her ville kun komme til at fungere, hvis jeg fik fuld råderet i min ledelse.

Ikke kun direktørens vej

Niels Saaby nikkede ja til kravene, men ifølge Susanne Friis Eden havde han nok ikke forventet, at der ville ske de store omvæltninger i virksomheden. Der var vel ingen grund til at ændre på en succesrig formel?

- Men jeg vurderede, at vi var ved at stagnere, og jeg havde planer om forandring. Jeg ville dog ikke stille mig op som nybagt administrerende direktør og sige: ”Det her er, hvad vi gør. Punktum”. Jeg tror på, at ledelse er noget, vi gør sammen.

Kort om Dan Dryer A/S

 • Er en af de førende europæiske leverandører af hygiejneprodukter som håndtørrere, håndspritdispensere og pusleborde til en bred vifte af offentlige institutioner og private virksomheder.
 • Har 16 medarbejdere, hvoraf de fleste arbejder på hovedkontoret i Randers. Størstedelen af produktionen er outsourcet til Taiwan og Litauen.
 • Er tidligere blevet nomineret til Danmarks Eksportkanon.
 • Udpluk af kunder: Google Head Office (Lissabon), de parisiske lufthavne, Bolia, Hummel Kids, Skovtårnet, Tivoli, Goldman Sachs i London, AIG Insurance i New York, McDonald's (Europa) med mange flere.
 • Susanne Friis Eden har siden juni 2013 været Dan Dryers administrerende direktør. Fra 1995 til 2013 var hun virksomhedens økonomichef.
 • I 2018 overtog Susanne Friis Eden og hendes mand, product manager Vagn Eden, ejerskabet af virksomheden.
 • Det var i 1980, at Dan Dryer begyndte som en succesfuld, traditionsrig håndtørrer-virksomhed med en solid eksport. Grundlæggeren og den mangeårige ejer Niels Saaby Jørgensen afgik ved døden i 2021.

- Det var og er vigtigt for mig at have mine kolleger med på vognen: Hvor skal vi hen, hvorfor skal vi sige farvel til det her til fordel for noget andet? For at virksomheden fungerer, skal alle vide, hvorfor vi prioriterer, som vi gør.

Susanne Friis Eden slår fast:

- På kort sigt kan du opnå resultater ved at være meget bombastisk i din ledelsesstil. Men det er ikke sådan, jeg og vi fungerer bedst. Hele huset skal med. Hele sjælen skal med.

Strategi – uden blinde pletter

Den første aktivitet som administrerende direktør var at hyre en strategikonsulent til at facilitere en udviklingsproces for hele virksomheden, fortæller hun:

- Jeg bad Michael Wilkens om at drive processen. Han er for øvrigt siden blevet formand for vores bestyrelse. Jeg havde en masse idéer til forandringer, men alle skulle inddrages, og jeg havde også brug for en kapacitet udefra, så vi undgik ”blinde pletter”.

- Jeg kendte og kender jo virksomheden og produkterne helt ind i kernen. Sig et produktnummer, og jeg ved, hvad det er, og hvor det befinder sig på vores lager. Sådan var det dengang, og sådan er det nu. Jeg ville sikre mig, at vi ikke overså noget.

Vi har altid været gode til kvalitet, men i mange år var designet ikke et issue. Jeg tænker imidlertid også i design. Hygiejneprodukter skal ikke bare fungere, men også bidrage til, at et toiletrum er rent og lækkert. Det skal se godt ud.

Susanne Friis Eden, administrerende direktør, Dan Dryer A/S

Susanne Friis Eden fortalte kort Michael Wilkens om sine tanker og visioner:

- For at få succes skulle vi blandt andet afvikle nogle forretningsområder, og det er sjældent sjovt at vinke farvel til noget, men vi skulle for eksempel af med småkunderne og en masse way to do. Og til gengæld opprioritere vores fokus på grossister, eksport og på større nøglekunder.

- Det er hårdt arbejde og tidskrævende at få fat i de store kunder. Det kræver tålmodighed på den lange bane. Men når så de først er i hus, er udbyttet det større.

Design – ikke bare holdbarhed

Designet af produkterne kom der også fokus på.

- Vi har altid været gode til kvalitet, men i mange år var designet ikke et fokuspunkt. Jeg tænker imidlertid også i design. Hygiejneprodukter skal ikke bare fungere, men også bidrage til, at et toiletrum er rent og lækkert. Det skal se godt ud, forklarer direktøren.

Dan Dryer igangsatte et samarbejde med det aarhusianske designbureau VE2. Opgaven var at skabe et elegant og funktionelt design, der kunne anvendes som murbrækker til at blive tænkt med ind allerede i projekteringsfasen af byggerier.

En klassisk Hornsleth

Kunstneren Hornsleth udstillede på Randers Kunstmuseum, og Susanne Friis Eden greb fat i ham.

- Kunne du være interesseret i at male på vores produkter? spurgte hun.

Det svarede han ja til, og så gik forhandlingerne med Hornsleths bror, der er kunstnerens manager, i gang.

- Broren startede med sjællænderpriser, vi startede med jyske priser, og så endte vi med jyske priser, fortæller Susanne Friis Eden.

- Giv den gas, sagde vi til Hornsleth: - Men pas lidt på med bare bryster og pistoler, der ikke møder så stor tolerance i andre lande.

Resultatet?

- Ja, det er blevet en klassisk Hornsleth.

Hvorfor overhovedet et samarbejde med netop Hornsleth?

- Vi vil gerne slå et slag for, at en håndtørrer eller et sanitetsprodukt ikke altid behøver at være hvidt. Og så er det altid sjovt og spændende at få en kunstner til at udvide vores horisont og tankemåde.

Det første markante resultat var en ny produktserie ved navn BJÖRK, der blev præmieret med en Red Dot Design Award. Den pris uddeles i en af verdens mest velansete designkonkurrencer.

- Vi fik en fantastisk start med BJÖRK. Allerede før salget gik i gang, fik designkyndige øje på vores nyskabelse. Designprisen var en døråbner til især det europæiske marked, fortæller Susanne Friis Eden:

- Vi kom endnu mere med i de tidlige byggeplaner via arkitekterne. Vores produkter begyndte at blive tegnet ind allerede i projekteringsfasen.

Strategien med at designe æstetiske hygiejneprodukter gav positiv genklang, og der blev også investeret i at udvikle produktserien LOKI, der er lanceret i år. Dette design er blevet premieret for "fremragende designkvalitet" og hædret med flere internationale priser.

Corona udsatte USA-indtog

Senest er Dan Dryer blevet nomineret til Scandinavian Business Award 2021, der har til formål at hædre dem, der gør Skandinavien til et af de mest attraktive steder at drive forretning.

- Vi er både stolte og ydmyge over den anerkendelse og de skulderklap, vi får, siger Susanne Friis Eden:

- Det, jeg tænkte, da jeg tiltrådte i 2013, er lykkedes. Det har været en positiv overraskelse. Det er altid et sats, når du siger, at nu skal vi cykle en anden vej. Det kan jo være, at jeg selv synes, vi får nogle pæne produkter. Men er der overhovedet nogen, der vil betale for dem? Det er der så heldigvis, og det er superdejligt.

Dan Dryer bestilte kunstneren Kristian von Hornsleth til at at male en håndtørrer. Dermed lægger de sig i slipstrømmen på andre virksomheder med rødder i Randers, der har inviteret kunsten indenfor. Vipp-spanden, der blev skabt i 1939 i Randers, er blandt andet udstillet på MOMA i New York. Foto: Presse.


Aktuelt kan Dan Dryer A/S se frem til et flot resultat i regnskabsåret 2021. Økonomisk har corona været et positivt bekendtskab, men mentalt har pandemien været en belastning, konstaterer Susanne Friis Eden:

-Vi skulle have boostet markedet i USA i 2020, men det blev et andet år, end vi havde planlagt. Vi solgte lidt færre håndtørrere, men til gengæld solgte vi håndsprit-dispensere til den store guldmedalje.

Der gik lidt ”vilde vesten” i at få fat i de eftertragtede dispensere, slår Dan Dryers førstekvinde fast:

- Nogle blev ligefrem ubehøvlede, hvis vi ikke kunne levere lige nu og her. Sikkert af angst, men uanset årsagen var det mentalt belastende og stressende for os at skulle opleve og tage imod den frustration og vrede.