Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Randers i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Cold Hand Winery i Læsten er en af de Randers-virksomheder på landet, der har fået tildelt midler fra den EU-finansierede LAG-udviklingsfond. Men fra 2023 er Randers ikke længere med på listen over kommuner, der kan få del i LAG-midlerne. Lokale kræfter kæmper nu for at få Randers tilbage på listen. Pressefoto

Tudetosset, hvis Randers mister LAG-støtte til virksomheder på landet

I Randers bor i omegnen af 35.000 borgere på landet, og her har det gjort særdeles god gavn, at millioner af kroner de seneste år er tildelt udviklingsprojekter i landsbyer og landdistrikter.

Midlerne, der er givet via den EU-finansierede udviklingsfond LAG, har blandt andet været en effektiv håndsrækning til en række af de mikrovirksomheder, der har ønsket at udvikle nye, livgivende forretningsidéer.

Men i februar kom det frem, at Randers er taget af listen over kommuner, der i perioden 2023 til 2027 kan få del i de EU-finansierede LAG-midler, og siden har der været arbejdet intensivt på at få omgjort beslutningen.

Over en bred politisk kam er det blevet kaldt dybt problematisk, at den næste LAG-pulje udelukker alle kommuner med en by over 45.000 indbyggere – og dermed også Randers.

Høringsfristen var 15. marts, og der er indsendt mindst fem høringssvar, der alle appellerer om at få Randers Kommune tilbage på LAG-listen.

Og der er god grund til at kæmpe. Det viser de mange innovative projekter, som Randers-virksomheder har igangsat med LAG-midler i ryggen.

I nærværende nyhedsbrev kan du for eksempel læse om Mølleriet Enghaven i Mellerup, som sidste år fik tildelt i omegnen af 400.000 kroner i LAG-tilskud til at omdanne økologisk planteprotein til fødevarer.

Og tag en virksomhed som Revidivus Polymers i Havndal, der har fået sat skub i ambitionen om at genanvende plastik ved at genbruge gamle nylonfiskenet, og hvor et tilsagn om LAG-støtte på 600.000 kroner har givet et stærkt fundament.

Men i 2050 vil 70 procent af verdens befolkning bo i byer, vurderer FN, så hvorfor ikke bare acceptere den igangværende urbanisering, hvor også de fleste virksomheder etablerer sig i byzoner?

Ja, i Randers er der ikke tradition for at lægge sig fladt ned, for vi ved, at stærke lokale virksomheder har en kæmpe betydning for vækst, udvikling, fællesskab og trivsel på landet.

Og som Hanne Tanvig, der er seniorrådgiver ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, siger i e-bogen Den Lykkelige Landbusiness:

- Der findes en erhvervsudvikling i de danske landdistrikter, som ikke får så meget politisk opmærksomhed, og som er værd at få mere frem i lyset, både til fordel for landdistrikterne selv og for samfundsøkonomien.

Er du en af vores nye læsere, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeldingen er fortsat gratis, og ligeså omkostningsfrit er det at følge os og deltage i debatten på Linkedin.

God fornøjelse med læsningen.

Billede af Trine Wiese
Billede af skribentens underskrift Trine Wiese Erhvervsjournalist
Esben Moestrup har længe drevet Brænderiet Enghaven i Mellerup, og nu har han også fokus på Mølleriet Enghaven, der udvikler metoder til at omdanne planteprotein til fødevarer. Dette sker med støtte fra den EU-finansierede LAG-udviklingsfond. Arkivfoto: Annelene Petersen

Økologiske Mellerup-linser omdannes til planteprotein

I Mellerup har iværksætter Esben Moestrup via virksomheden Mølleriet Enghaven A/S igangsat et innovativt projekt, der udvikler metoder til at omdanne blandt andet lokale, økologiske linser til planteprotein, der kan anvendes i fødevarer.

- Vi ønsker at give et alternativ til, at fødevarer er noget, der cirkulerer rundt i hele verden, og noget vi henter på den anden side af jorden, fortæller Esben Moestrup.

Projektet er støttet af den EU-finansierede LAG-udviklingsfond, der har som formål at bidrage til en positiv udvikling i landdistrikterne. Og LAG-støtten er faldet på et tørt sted.

- Vi løber da selv en økonomisk risiko, for vi ved jo endnu ikke, om det her overhovedet kan lade sig gøre. Men vi ser fortsat et stort potentiale, siger Esben Moestrup.

Det er sammen med sin far Erik Moestrup, at han driver gården Enghaven Agro a/s samt virksomhederne Brænderiet Enghaven A/S og Mølleriet Enghaven A/S.

Esben Moestrup har siden 2007 haft succes med Brænderiet Enghaven i Mellerup, og nu har han også igangsat Mølleriet Enghaven, der udvikler metoder til at omdanne planteprotein til fødevarer. Dette sker med støtte fra den EU-finansierede LAG-udviklingsfond.

INNOVATION: Hvorfor skal vi, som det er tilfældet nu, transportere linser hele vejen fra Indien for at forarbejde og spise dem i Danmark?

Sådan lyder det retoriske spørgsmål fra iværksætter Esben Moestrup, der sammen med sin far Erik Moestrup driver gården Enghaven Agro a/s samt virksomhederne Brænderiet Enghaven A/S og Mølleriet Enghaven A/S.

Brænderiet er for længst blevet en solid business, og Mølleriet er med støtte fra den EU-finansierede LAG-udviklingsfond netop gået i gang med at så og omdanne lokale råvarer som økologisk korn og linser til planteprotein, der kan anvendes som en ingrediens i fødevarer.

Kort om Brænderiet Enghaven A/S

  • Startede i 2007 med en ambition om at gøre passionen for kvalitetsspiritus til virkelighed.
  • Fra begyndelsen blev der fokuseret på at forædle hjemmedyrkede råvarer og omdanne dem til kvalitetsspiritussen.
  • I haverne omkring gården Enghaven vokser de frugttræer, der er grundstenen i brændevin, og på markerne omkring gården vokser de kornsorter, der bruges til flere andre spiritusprodukter.
  • Er et af 18 destillerier, der omtales i bogen "Dansk Whisky" fra 2019.
  • I regnskabet for 2020/21 var overskuddet øget fra 38.348 til 176.929 kroner før skat.
  • Bruttofortjenesten er i samme regnskabsperiode steget fra 688.879 kroner til 735.331 kroner, mens egenkapitalen steg fra 1,6 millioner kroner til 1,8 millioner kroner.

- Vores gård Enghaven er i centrum for alt, vi producerer, det vil sige, at vi over hele linjen har fokus på at forædle de råvarer, vi dyrker på gården. Med en lidt slidt frase er vores mantra ”fra jord til bord”. Vi ønsker at give et alternativ til, at fødevarer er noget, der cirkulerer rundt i hele verden, og noget vi henter på den anden side af jorden, fortæller Esben Moestrup.

Sådan har omdrejningspunktet siden 2007 været for Brænderiet, der destillerer og sælger alt fra whisky til rom og gin, og sådan er det for det nyere forretningsben Mølleriet, der forarbejder plantebaseret protein til fødevarer.

Innovation – vi prøver os frem

Mølleriet startede ud med en idé om at så lokale økologiske råvarer som korn og linser og omdanne dem til proteinberigende melblandinger, færdigblanding til Dhal, falafel og meget mere.

Nu er det tredje sæson af linser, der avles og siden skal forædles.

- Vores strategi er, at vi prøver os frem. Vi har ingen femårsplaner. Vi tester,  om det virker, og hvis det ikke gør noget, laver vi det om. Da vi gik i gang med at fokusere på planteproteiner, var der ingen af de store selskaber, der rørte ved det. Dette har så ændret sig siden. Der er virkelig sket noget på det her område, slår Esben Moestrup fast og uddyber:

- Da vi startede for cirka tre år siden, var vi ganske få på denne bane. Men siden har selv de største andelsselskaber fået fokus på mulighederne i planteproteiner, og det har været en stor fornøjelse at se den meget positive udvikling. Selv er vi alt for små til for alvor at påvirke markedet og folks vaner, men vi kan til gengæld inspirere, og det gør vi meget gerne.

Vi er et forsøgslaboratorium

Det var i 2021, at Mølleriet Enghaven fik et EU-finansieret LAG-tilskud på 400.248 kroner ud af den samlede projektsum på 1.000.619 kroner til at sætte endnu mere gang i forretningsidéen med planteproteiner.

LAG-støtten har været en kæmpe hjælp, slår Mellerup-iværksætteren fast.

- Vi er jo en slags forsøgslaboratorie, og det er fortsat usikkert, hvad der kommer ud af vores bestræbelser.

- Vi løber da selv en økonomisk risiko, for vi ved jo endnu ikke, om det her overhovedet kan lade sig gøre. Men vi ser fortsat et stort potentiale, siger Esben Moestrup og nævner, at ambitionen med både Brænderiet Enghaven og Mølleriet Enghaven dog ikke er at vækste voldsomt – for enhver en pris.

- Vores ønske er først og fremmest at få noget liv på gården, forædle vores råvarer og få lavet lokale kvalitetsprodukter, siger han.

- Jeg kaster mig som udgangspunkt over, hvad jeg synes er sjovt, og så får jeg hjælp, når det er nødvendigt. Da jeg startede Brænderiet skete det for eksempel med en kammerat, der er civilingeniør, der var i gang med en ph.d. i gæringsprocesser.

Selv er Esben Moestrup uddannet gymnasielærer i humanistiske fag som samfundsfag, filosofi og idéhistorie. Han underviser på Tradium på halv tid, og det vil han gerne blive ved med.

- Jeg kan rigtig godt lide inspirationen fra unge mennesker, og gården passer jeg ved siden af mit halvtidsjob. Brænderiet startede som et hobbyprojekt, og nu har vi en medarbejder, og når Mølleriet vokser til, skal vi også have en medarbejder til at tage sig af den gren af forretningen, siger Esben Moestrup:

- Det vigtigste er, at passion og iværksætteri fortsat kan gå op i en højere enhed, ligesom vi fortsat skal kunne berige og skubbe til trenden med, at flere ønsker at spise lokale råvarer fremfor industrialiserede fødevarer, der er transporteret langvejs fra.

Har du en god idé til et projekt, der bidrager til at udvikle de randrusianske landdistrikter, så kontakt Mette Risager, der koordinerer LAG Randers-Favrskov. Hun træffes  på mr@lagranders-favrskov.dk eller 60795313. Den næste og måske sidste ansøgningsfrist for LAG-støtte til Randers-virksomheder og foreninger er 9.maj. Fotocollage

Randers kæmper for LAG-støtte til virksomheder på landet

Igennem en årrække har Randers-virksomheder og foreninger i landdistrikterne fået millioner af kroner i støtte via den EU-finansierede LAG-udviklingsfond.

Men nu er Randers pillet af listen over kommuner, der i perioden 2023 til 2027 kan få del i LAG-midlerne.

Bekendtgørelsen, der danner grundlag for den kommende LAG-periode, udelukker nemlig alle kommuner med en by over 45.000 indbyggere – og dermed også Randers.

Men lokalt i Randers kæmpes der for, at beslutningen ændres, og mindst fem høringssvar er netop indsendt, fortæller Mette Risager, koordinator af LAG Randers-Favrskov.

Høringsfristen er afsluttet, og først i april vil det vise sig, om det lykkes Randers at komme tilbage på LAG-listen igen.

Randers er netop pillet af listen over de kommuner, der i perioden 2023 til 2027 kan få del i de EU-finansierede LAG-midler til virksomhedsidéer og projekter på landet. Der arbejdes imidlertid intensivt på at få Randers tilbage på listen igen. Mindst fem høringssvar er sendt, og resultatet af høringsfasen forventes i starten af april.

LANDBUSINESS:  Igennem en årrække har Randers fået tildelt millioner af kroner til udviklingsprojekter i landsbyer og landdistrikter.

Pengene kommer fra LAG, der er en EU-fond til udvikling af landdistrikterne, og fordeles lokalt i en række kommuner.

Men i februar kom det frem, at Randers er taget af listen over kommuner, der i perioden 2023 til 2027 får del i de EU-finansierede LAG-midler, og siden har der været arbejdet intensivt på at få omgjort beslutningen.

- Det er en katastrofe, det kan der ikke herske tvivl om. Det er frygteligt for landdistrikterne i Randers Kommune, sagde Anne Hjortshøj (S), formand for landdistriktsudvalget, da hun modtog nyheden.

- Randers by har 45.000 indbyggere, ja, men der er altså 35.000 randrusianere der bor i landsbyer eller landdistrikter. Og der er langt fra Sødring til Randers, uddybede Anne Hjortshøj med henvisning til bekendtgørelsen, der danner grundlag for den kommende LAG-periode og udelukker alle kommuner med en by over 45.000 indbyggere – og dermed også Randers.

Også Michael Aastrup Jensen, medlem af Folketinget for Venstre, har været på banen med at kritisere udelukkelsen af Randers:

- LAG-puljemidlerne skal naturligvis kunne søges af de kommuner, hvor man har mange bosiddende i landdistrikterne. Det er her, de giver værdi, og det er her, de skal skabe udvikling, slår Venstremanden fast.

Fra politisk hold har der også været gjort et stort arbejde bag kulisserne.

Mette Risager, LAG Randers-Favrskov

Bag om linjerne er der lige siden, beslutningen blev truffet, blevet arbejdet intensivt på at få indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) til at omgøre den.

Høringsfristen var 15. marts, og der er indsendt mindst fem høringssvar, der fra forskellige vinkler appellerer til alligevel at få udpeget Randers Kommune.

- Fra politisk hold har der også været gjort et stort arbejde bag kulisserne, og jeg antager, at vi ser resultatet af høringen i starten af april, fortæller Mette Risager, der har været koordinator af LAG Randers-Favrskov siden 2015.

Her nedenfor svarer hun på fem spørgsmål om, hvad der er op og ned i tildelingen af LAG-midler til virksomheder og foreninger med adresse i Randers' landdistrikter.

1.Hvad står LAG for?

- LAG, der er EU’s landdistriktsprogram, er en forkortelse for Lokal Aktionsgruppe.

- LAG Randers-Favrskov  bakker op om udviklingen i lokalområdet ved at tildele støtte til projekter.

Det er en af de eneste puljer, der giver direkte erhvervsstøtte til projekter, der skaber nye job i landdistrikterne.

LAG Randers-Favrskov støtter også tiltag, der giver gode rammevilkår i landdistrikterne.

2.Hvad er kriterierne for at modtage LAG-støtte?

- LAG er inddelt i syvårige perioder, og kriterierne for at søge tilskud til et erhvervsprojekt er, at man har et afgrænset konkret projekt (ikke drift og vedligehold), og at projektet bidrager til at fastholde arbejdskraft og optimalt set bidrager til nye jobs.

Projektet skal desuden passe med udviklingsstrategien, som udarbejdes i starten af en LAG periode.

Der kan søges støtte til projekter, der fremmer:

  • innovative produktionsmetoder, nye afsætningsmuligheder og produkternes kobling med lokal identitet.
  • erhvervsturisme, det vil sige udvikling af besøgs- og oplevelsesturisme samt overnatningsfaciliteter i forbindelse hermed.
  • lokalområdet gennem nytænkning og fokus på de stedbundne ressourcer.
  • netværksdannelse og samarbejdsprojekter mellem erhvervsaktører og foreninger på tværs af virksomheder, brancher, områder og kommuner.

3. Hvad og hvem går LAG-midler ikke til?

- Randers by og forstæder er undtaget, ligesom Romalt og Assentoft byområder ikke kan søge.

Der er begrænsede midler, og det er en landdistriktsindsats, så bestyrelsen har valgt, at pengene skal støtte de mest udfordrede områder.

Om- og nybygning støttes kun i begrænset omfang, og der gives for eksempel ikke støtte til foreninger med fokus på idrætsaktiviteter, der udløser kommunalt tilskud.

4. Der er en ansøgningsfrist 9. maj?

- Den aktuelle periode løber fra 2014-2020, men på grund af Brexit, corona med videre blev perioden forlænget til 2022.

Det er derfor, det nuværende LAG lukker ned for ansøgninger i år. 9. maj er sidste frist for ansøgninger.

Aktiviteter med afslutning af projekter kan imidlertid fortsætte frem til forår 2025.

Kontakt koordinator Mette Risager på mr@lagranders-favrskov.dk eller 60795313, hvis du vil høre mere.

5. Randers er ikke tilgodeset i den kommende LAG-periode?

- I år er der mobilisering og opstart af det nye LAG for perioden 2023-2027.

Bekendtgørelsen, der danner  grundlag for den kommende periode, udelukker alle kommuner med en by over 45.000 indbyggere. Og derfor er Randers ikke udpeget.

Høringsfristen var 15. marts, og der er indsendt mindst fem høringssvar, der fra forskellige vinkler appellerer til alligevel at få udpeget Randers Kommune.

Fra politisk hold har der også været gjort et stort arbejde bag kulisserne, og jeg antager, at vi ser resultatet af høringen i starten af april.

Ved opstart at den nuværende periode (2014-2022) var Randers Kommune heller ikke udpeget før efter høringen.