Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Randers i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Hvordan kommunikerer I om jeres klimavenlige og bæredygtige tiltag uden at blive beskyldt for greenwashing? Dennis Lundø Nielsen, der er manden i spidsen for kommunikationsbureauet Phoenix Design Aid A/S, har mange års erfaring i at håndtere netop denne hårfine balance. Foto: Annelene Petersen

Få gode råd til at undgå greenwashing

Begrebet greenwashing dækker over, at en virksomhed i sin markedsføring med ord og billeder får produkter og processer til at fremstå mere klimavenlige og bæredygtige, end der egentlig er basis for.

Så pas på med at puste de "grønne" budskaber så meget op, at der bliver tale om reel vildledning. Virksomheder skal kunne dokumentere, at der er handling bag de pæne ord.

Som det blev formuleret af DI-klimarådgiver Anne Zaff, da hun fornylig holdt et oplæg ved et arrangement, som Erhverv Randers, Randers Kommune og Erhvervshus Midtjylland havde inviteret lokale virksomheder til:

- Bestræb jer på at have en transparent, ærlig og ambitiøs kommunikation - kommuniker processen mod målet fremfor målet alene, anbefalede hun.

Greenwashing er ulovligt ifølge markedsføringsloven, men det kan være uhyre vanskeligt at vurdere, hvor grænsen går. En flig af svaret finder vi måske, når Danish Crown snart får afprøvet grænserne for sin kommunikation om en række klimatiltag.

Det sker ved Vestre Landsret.

Retten i Randers har nemlig sendt en sag om såkaldt greenwashing videre til landsretten, efter Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen har anklaget slagterikoncernen for vildledning, da denne har markedsført sine svin med ord som "klimakontrolleret" og udsagn som "vores grise er mere klimavenlige, end du tror".

Indtil retten har talt, er der dog både viden og erfaringer at hente lokalt.

Find for eksempel inspiration hos Phoenix Design Aid A/S med Dennis Lundø Nielsen i spidsen. Ham interviewer jeg i nærværende nyhedsbrev.

Siden 1998 har bureauet hjulpet blandt andet en lang række FN-organisationer med at kommunikere. Og så har Randers-virksomheden også taget sin egen medicin.

Er du en af vores nye læsere, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilmeldingen er fortsat gratis, og du kan også følge os på Linkedin.

God fornøjelse med læsningen.

Billede af Trine Wiese
Billede af skribentens underskrift Trine Wiese Erhvervsjournalist
Den rådgivende ingeniørvirksomhed A1 Consult A/S, der fortsat ledes af ejeren Ulrik Max Jørgensen, har præsteret et solidt regnskab for 2021. Arkivfoto: Annelene Petersen

Det skal du også vide om virksomhederne i Randers

Danish Crown har netop doneret en million måltider til ofrene for krigen i Ukraine.

Den rådgivende ingeniør A1 Consult A/S, der er specialiseret i havne-, vandbygning og geoteknik, har præsteret et solidt regnskab for 2021.

Biznet Randers, der er en sammenslutning af 13 netværk i Randers, inviterer til morgenmad, netværk og inspirationsoplæg om sociale medier. Mødet finder sted 22. april i Randers FC - Thor Lounge.

Det bliver dyrere at køre i taxi i Randers. Årsag: Priserne er ikke steget i næsten tre og et halvt år, og prisen på brændstof er øget i kølvandet på krigen i Ukraine.

Her kan du læse korte nyheder om begivenheder, profiler og regnskaber fra og omkring virksomheder i Randers.

Danish Crown donerer en million måltider til krigsofre i Ukraine

Slagterigiganten Danish Crown med hovedsæde i Randers har netop doneret en million måltider til ofrene for krigen i Ukraine.

Måltiderne, der består af konserves med lang holdbarhed, er netop blevet pakket i Danish Crowns lastbiler og er på vej til  Rødes Kors' lager i Polen.

- Det er oplagt, at vi som en stor fødevarevirksomhed hjælper med at sikre  måltider til nogle af krigens mange ofre, siger Thomas Ahle, CFO i Danish Crown-koncernen.

A1 Consult A/S har fortsat overskud

Den rådgivende ingeniørvirksomhed A1 Consult A/S, der ledes og ejes af grundlæggeren Ulrik Max Jørgensen, gør det fortsat godt.

I 2016 markerede Randers Kommunes Erhvervspris, at der er tale om en veldrevet virksomhed, der skaber lokale arbejdspladser, og nu fortæller det aktuelle regnskab for 2021, at overskuddet er steget fra fra 3,6 millioner til 3,8 millioner kroner før skat.

Virksomheden er specialiseret i at rådgive om havne-, vandbygning og geoteknik. Antallet af medarbejdere er 13, bruttofortjenesten landede i 2021 på 10,7 millioner kroner, mens formuen i Randers-firmaet steg fra 5,1 til 5,6 millioner kroner.

Kom til morgenmøde med Biznet Randers

Kom til morgenmøde med Biznet Randers og plej dine netværksforbindelser. Sådan lyder det i en invitation til virksomheder i Randers og omegn.

Biznet Randers er en sammenslutning af 13 netværk i Randers, og på morgenmødet, der finder sted 22. april i Randers FC - Thor Lounge, vil der blandt andet være inspiration til, hvordan du kan styrke virksomhedens sociale medier og digitale tilstedeværelse

Tilmeld dig her

Dyrere at køre i taxi i Randers

Snart bliver det dyrere at køre i taxi  i Randers, Mariagerfjord og Norddjurs. I hvert fald hvis du kører med Dk-taxi, der førhen hed Randers Taxa.

Det siger bestyrelsesformand i Dk-taxi, Søren Brix, til Randers Amtsavis.

Konkret kommer en standard taxatur på 10 kilometer, der tager 12 minutter, til at stige fra 199 kroner til 221 kroner.

Forklaringen er, at der ikke har været prisstigninger i næsten tre og et halvt år, og at prisen på brændstof er steget i kølvandet på krigen i Ukraine.

- Vi taber faktisk temmelig meget på hver tur, som det er nu, siger Søren Brix til avisen.

Phoenix Design Aid bakker løbende op om aktiviteter, der skaber synlighed om og sætter en bæredygtig dagsorden. Topchefen Dennis Lundø Nielsen (manden i rød) var en af 34 vandrere i "The Big Climb", der var en syv dage lang tur til toppen af Kilimanjaro i Tanzania til fordel for verdens fattigste lande. Pressefoto

Få inspiration til at fortælle om bæredygtighed

Har I brug for hjælp til at kommunikere om og dokumentere alt fra klimaaftryk til socialt ansvar, er der hjælp at hente hos Phoenix Design Aid A/S, der som det første grafiske bureau nogensinde for cirka to år siden blev certificeret efter FN’s verdensmål.

Siden opstarten i 1998 har bureauet med base i Randers leveret grafisk design, digitale løsninger og strategisk kommunikation til især internationale og mellemstatslige organisationer som FN, EU-agenturer, NGO'er og offentlige myndigheder.

- Vi har altid gjort fælles sag med vores internationale, fremsynede kunder og samarbejdspartnere, og fra dag et har den bæredygtige dagsorden været printet i vores DNA, fortæller administrerende direktør Dennis Lundø Nielsen.

Her fortæller han, hvordan han ledelsesmæssigt sikrer, at klima og bæredygtighed altid står højt på virksomhedens dagsorden.

Hvordan dokumenterer I jeres klimaaftryk? Hvordan kommunikerer I præcist om jeres CSR-aktiviteter? Hvordan fortæller I troværdigt om, hvordan I bakker op om FN’s verdensmål? Hos Phoenix Design Aid A/S i Randers er der erfaring og hjælp at hente, når I søger svar på netop de spørgsmål.

VERDENSMÅL: Mange undrede sig, da Phoenix Design Aid A/S startede op i 1998 og fra dag et på sit website begyndte at kommunikere præcist om alt fra bæredygtighed til klimamål.

Var det ikke bare varm luft? Kunderne ønskede sig vel blot et flot layout og tryk til en rigtig god pris?

Men langsomt begyndte omverdenen at følge trop, og i dag er der nærmest ingen virksomheder med respekt for sig selv, der undlader at kommunikere om alt fra FN’s verdensmål til CSR.

Udfordringen er blot at gøre det så troværdigt og oprigtigt, at det ikke fremstår som en kalkuleret markedsføringsgimmick.

- Vi skilte os klart ud især i de første år, fordi den bæredygtige dagsorden var og er printet så dybt i vores DNA, fortæller administrerende direktør Dennis Lundø Nielsen og konstaterer:

- Da vi startede op, var det jo længe inden, der kom det nuværende fokus på bæredygtighed og socialt ansvar, og det var også før, FN’s verdensmål var formuleret og satte så markant en dagsorden.

- Vi så måske lyset hurtigere end andre, fordi vores kunder i så høj grad er organisationer som FN, Den Europæiske Union og NGO’er over hele verden, der alle har været tidlige til at sætte fokus på, hvordan verden bliver et bedre sted at være.

28 medarbejdere

Anno 2022 har Phoenix Design Aid sin base i Randers og 28 ansatte på globalt plan, og der arbejdes fortsat vedholdende på at skabe en bedre verden via arbejdet med at udbyde grafiske løsninger og strategisk kommunikation inden for både digitale og trykte medier.

Design, layout, redigering, tryk og oversættelse af alle FN-sprog er en del af tilbudspakken.

For cirka to år siden blev virksomheden som det første grafiske bureau nogensinde certificeret efter FN's verdensmål, og firmaets bæredygtighedsrapport Communication on Progress  har netop set dagens lys. Den indeholder en årlig status på udviklingen indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

- Som ansvarlig virksomhed har vi naturligvis taget vores egen medicin, understreger Dennis Lundø Nielsen.

-Vores bæredygtighedsrapport fungerer som et ledelsessystem for samfundsansvar, idet den stiller skarpt på, hvordan vi formår at inddrage ansvaret for omverdenen og bæredygtighed i vores daglige drift, siger den administrerende direktør, der håber, at mange vil lade sig inspirere af rapporten.

Dennis Lundø Nielsen slår fast, at bevidstheden om klima, bæredygtighed og socialt ansvar generelt er stigende i det globale samfund.

- Disse begreber er særdeles vigtige parametre i vores dialog med vores omverden; heriblandt særligt vores kunder.

- Vi får i stigende grad forespørgsler på vores arbejde med klima og bæredygtighed, siger Dennis Lundø Nielsen, der her deler, hvordan han ledelsesmæssigt og i praksis sikrer, at klima og bæredygtighed altid har høj prioritet.

1. Strategiske certificeringer

Phoenix Design Aid er både certificeret inden for kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001), arbejdsmiljøledelse (ISO 45001) og FN's verdensmål (11 delmål inden for mål 4, 12, 13 og 17).

Samtlige projekter udføres dermed i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar samt FN-krav.

Akkurat ligesom der arbejdes aktivt med klima og bæredygtighed, og FN’s verdensmål inddrages i virksomhedens drift og dagligdag.

Dennis Lundø Nielsen fortæller:

- Tag vores ISO 14001-certifikat, der er med til at sikre, at vi arbejder mod bedre miljøpræstationer og overholder lovgivningen. Det sikrer desuden en øget bevidsthed om bæredygtighed.

2. Spot på leverandørerne

Som led i ISO 14001-certificeringen foretages en risikovurdering af virksomhedens miljøforhold.

Dermed forholder Phoenix Design Aid sig både til direkte (egne) og indirekte (leverandører og samarbejdspartnere) miljøpåvirkninger.

Blandt andet foretages en årlig vurdering af virksomhedens leverandører, der blandt andet omfatter indsatsen inden for bæredygtighed og socialt ansvar.

3. Et klimaregnskab

Phoenix Design Aid udarbejder et klimaregnskab, det vil sige en ”Carbon Accounting Report”, der giver indsigt i og et overblik over virksomhedens drivhusgas-udslip; herunder udledningen indenfor elektricitet, fjernvarme, affald og forretningsrejser.

Rapporten laves via CEMAsys.com, der er en cloudtjeneste og et redskab til at indhente, lagre, analysere og rapportere virksomheders sociale ansvar (CSR).

I systemet indtastes data om de forskellige drivhusgasser og herefter udarbejdes en rapport.

- Vi bruger rapporten til at monitorere vores udledning og for at se, om vi når de mål, vi har sat os, siger Dennis Lundø Nielsen og tilføjer, at disse data også indgår i virksomhedens bæredygtighedsrapport.

4. Verdensmål er rammen

Den overordnede ramme for alle aktiviteter er FN’s verdensmål.

Virksomheden er blandt andet certificeret i delmål 13.1 og 13.3 og har dermed sat sig et mål om at minimere CO2-udledningen.

På nuværende tidspunkt indkøber Phoenix Design Aid en række FN-udstedte CO2-kvoter og neutraliserer på denne måde udledningen.

Der arbejdes desuden i skrivende stund på et projekt, der tager skridtet videre ved at plante træer i Kenya.

Projektets formål er at neutralisere virksomhedens CO2-udledning og kombinere klimaindsatsen med udviklingen af lokalområder i Kenya – blandt andet ved at skabe arbejdspladser og etablere et udendørs læringscenter.

Som det ser ud lige nu, vil Phoenix Design Aid kunne neutralisere op mod 40 tons CO2 via træplantningsprojektet.

5. Den inspirerende fortælling

Nogle gange skal der mere end en rapport til for at gøre opmærksom på en god sag, og Phoenix Design Aid bakker da også jævnligt op om initiativer, der skaber synlighed om og sætter en bæredygtig dagsorden.

Hele fire gange har den administrerende direktør Dennis Lundø Nielsen for eksempel taget turen op på det 5895 meter høje bjerg Kilimanjaro, der ligger på grænsen mellem Tanzania og Kenya.

Den seneste gang var, da Phoenix Design Aid gik aktivt ind i kampen for en mere retfærdig fordeling af indsatserne til bekæmpelse af covid-19.

Dennis Lundø Nielsen var en af 34 vandrere i "The Big Climb", der var en syv dage lang tur til toppen af bjerget til fordel for verdens fattigste lande.

Forbrugerne ønsker i stigende grad bæredygtige og klimavenlige produkter. Men virksomheder skal være varsomme med, hvordan de kommunikerer om "grønne" løsninger. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Skru ned for den grønne idyl

Virksomheder kan med fordel skrue lidt ned for de idylliserende virkemidler og op for troværdigheden, når de kommunikerer om klimatiltag og bæredygtighed.

I hvert fald hvis de vil tage Forbrugerrådets vejledning til forbrugere, der ønsker at gennemskue greenwashing, til efterretning.

Netop klimakommunikation er også på dagsordenen ved et kommende arrangement for Randers-virksomheder, der finder sted hos Erhvervsakademi Dania.

Det kan være fristende at reklamere med, at produkter og processer er bæredygtige og klimavenlige. Men I skal kunne argumentere for, at det passer, slår Forbrugerrådet fast. Ellers risikerer I at blive beskyldt for greenwashing.

KLIMAKOMMUNIKATION: Forbrugere stiller i stigende grad skrappe krav om bæredygtig og klimavenlig adfærd hos de virksomheder, de køber ind hos.

Netop derfor kan det være nok så gavnligt at vide, hvad Forbrugerrådet anbefaler forbrugerne at være opmærksomme på, hvis de vil gennemskue virksomheder, der tyr til greenwashing.

Forbrugerrådet advarer blandt andet imod:

  • Idylliske billeder eller farver der giver indtryk af, at et produkt er naturligt. Måske er det blot et salgstrick?
  • Vage og generelle beskrivelser og ord som miljøvenlig, klimavenlig og bæredygtig. Er det tomme tønder, der buldrer?
  • Påstande om bæredygtighed, der ikke kan dokumenteres. Hvad bygger virksomheden sin påstand på?
  • Isolerede hensyn til klima, miljø eller mennesker. Disse gør ikke hele produktet bæredygtigt. Hvordan ser det samlede klimaregnskab ud?
  • Mærker, der ikke er uafhængige, skal du også holde øje med og tjekke efter i sømmene. Det kan for eksempel være en webshop, der har udviklet sit eget bæredygtighedsmærke.

Arrangement: Kommuniker strategisk om klimatiltag

Gode råd er dyrebare, og snart kan du som Randers-virksomhed også deltage i et arrangement om strategisk klimakommunikation.

Kom og hør, hvordan du fremhæver dine succeshistorier og undgår faldgruber, når du skal fortælle om dine bæredygtige indsatser, lyder det i en invitation til et arrangement, som blandt andre Erhverv Randers, Erhvervshus Midtjylland og Randers Kommune står bag.

Arrangementet finder sted hos Erhvervsakademi Dania torsdag 24. marts klokken 15:00 til 17:00

Tilmeld dig her.